Mystik om Tour de France – en opfølgning

Frithioff Johansen: Simpson fading

 

 

Efter sidste uges blog om bestræbelserne på at bringe Tour de France til Danmark er jeg blevet opmærksom på to forhold, som fortjener lidt supplerende interesse:

 

For det første, at kulturministeren ikke deltog i nogen af de mange møder, som ministre og borgmestre afholdt med Prudhomme, direktør for ASO, som ”ejer” Tour de France. Det må siges, at være ganske bemærkelsesværdigt. Der er dog tale om et idrætspolitisk initiativ, som involverer ganske mange statslige ressourcer, og som statsministeren personligt har sat sig i spidsen for. At kulturministeren som den ansvarlige minister for idrætspolitikken kobles af, virker ganske besynderligt. Så kan det være svært at føre statslig idrætspolitik – ikke mindst i lyset af mange andre idrætspolitiske initiativer, som ikke kan tiltrække sig samme finansielle opmærksomhed og prioritering.

 

Lægges dertil, at heller ikke DIF og DCU har været involveret i projektet, står man tilbage med en fornemmelse af et initiativ, som ikke indgår i nogen strategiske overvejelser i forhold til idrætspolitikkens normale samarbejdspartnere, men alene er et projekt drevet af et par ministres forventning om at blive knyttet til positiv medieomtale i forbindelse med en stor sportsbegivenhed.

 

For det andet fortjener det opmærksomhed, at der i budgettet optræder en udgiftspost på 1,5 mio. kr. til et foretagende ved navn JAAP Consulting. Googler man konsulentfirmaet, bliver man ikke særlig klog på, hvilke kompetencer og erfaringer, der ligger bag navnet. Det eneste, der dukker op, er en adresse i et parcelhuskvarter i Herning. Virksomheden har ingen hjemmeside. Men til adressen er knyttet en person ved navn Joachim Andersen. Og søger man lidt videre i virksomhedsregistret finder man, at også en Alex Pedersen er tilknyttet, og at firmaet forestår ”virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse”. De to personers initialer danner selvsagt navnet JAAP.

 

Alex Pedersen er velkendt i den professionelle cykelverden – tidligere professionel cykelrytter og i sin tid med til at opbygge det professionelle cykelhold Team CSC. Han er i dag viceadministrerende direktør i Jysk Fynske Medier og aktiv i den konservative vælgerforening i Herning. Joachim Andersen er måske knap så kendt uden for cykelsportskredse. Men han har været chef for Herning Grand Prix, som er et UCI løb, og var idemanden bag Girostarten i Danmark i 2012.

 

Ifølge et svar fra erhvervsministeren til Folketingets Finansudvalg på et spørgsmål om, hvilke undersøgelser der ligger til grund for økonomien i en Tour de France start i Danmark, står JAAP Consultning bag et ”større analysearbejde” forud for det danske tilbud. Af budgettet fremgår det, at JAAP Consulting står til at modtage 1,5 mio. kr. for noget, der betegnes som ”succesbetaling”.

 

Hvordan JAAP Consulting har fået opgaven – har den været udbudt i licitation og hvilken opgave, har der været tale om – og om firmaet har de nødvendige uafhængige og objektive analysekompetencer står uklart. Men umiddelbart ser det hverken kønt eller overbevisende ud. Personer, der selv har stor interesse i at skaffe Tour de France til Danmark, kan næppe forestå en nøgtern analyse. Læg dertil, at Venstreborgmesteren i Herning, Lars Krarup, er formand for bestyrelsen i Sport Event Danmark, som vil være omdrejningspunktet for den praktiske organisering af begivenheden – ja så er der stof til forestillinger om indspisthed og manglende uafhængighed.

 

Alt i alt fremstår forsøget på at trække Tour de France til Danmark mere og mere som et uigennemtænkt og løsagtigt initiativ, der alene har til formål at fremme private interesser. Det idrætspolitiske perspektiv er vanskeligt at få øje på!

 

Præcisering tilføjet den 1. december 2017:

Jeg er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at hverken Lars Krarup eller Sport Event Danmark på nogen måde har været involveret i udpegningen af JAAP Consulting.

 

 

 

1 thought on “Mystik om Tour de France – en opfølgning

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.