Regeringsgrundlagets analytiske slaphed

..

Af Claus Bøje

..

’Regeringen vil arbejde for at styrke det frivillige idræts- og foreningsliv og gøre det nemmere at rekruttere og fastholde frivillige og ledere’.

Sådan lyder essensen af SVM-regeringens regeringsgrundlag for idrætsområdet. Idrætsorganisationerne kan med tilfredshed notere sig, at den nye regering opfatter idræt som ensbetydende med foreningsidræt. Idræt er simpelt hen noget man dyrker i foreninger. Forhåbentlig lider resten af regeringsgrundlaget ikke af samme analytiske slaphed. Sandheden er jo, at mere end halvdelen af den højt besungne idrætsaktivitet foregår uden for foreningerne.

Den nye kulturminister har med stolthed berettet, at han var med til at skrive regeringsgrundlaget. Det lover ikke godt for regeringens kulturpolitik på idrætsområdet. For hvorfor se bort fra at støtte og stimulere den del af befolkningen, som fravælger foreningernes tilbud? Den foreningsorganiserede idræt modtager over 90% af de statslige tilskud.

Spørgsmålet er, om regeringen overhovedet opfatter idrætsområdet som kulturel aktivitet? Idrætten optræder under afsnit 7.2, mens ’kulturen’ behandles i 7.3.

I sagens natur taler regeringsgrundlaget i overskrifter, men der kan være al mulig grund til at efterlyse et par stykker på idrætsområdet, hvis SMV-regeringen skal efterleve de proklamerede behov for reformer.

F.eks.: Regeringen vil nedsætte en instans (et ”idrætsråd”), som ikke alene skal tilrettelægge og koordinere statens indsats over for de tre hovedorganisationer, Team Danmark, Lokale og Anlægsfonden, Idrættens Analyseinstitut og Antidoping Danmark, men også udarbejde retningslinjer for og initiativer til, hvordan staten kan støtte den meget betydelige selvorganiserede idrætsaktivitet.

Flere tidligere kulturministre har forsøgt at etablere en sådan instans – en parallel til andre råd og fonde på Kulturministeriets område – men er blevet banket grundigt på plads af idrættens organisationer.

Eller: Regeringen agter at udarbejde bindende normer for motions- og idrætsaktiviteters indpasning i byplanlægningen – for nye bydele skyder op, og andre saneres uden hensyntagen til menneskers behov for udfoldelse i deres lokale miljø. Regeringen vil tage et opgør med den bjergsomhed, der florerer blandt de mange entreprenører og bygherrer, når kapitaliseringen af de knappe arealer ikke beskyttes af effektive krav til mulighederne for kulturel udfoldelse.

Man skal jo ikke regne med, at private investorer af deres hjertes godhed lader dyre kvadratmeter ligge brak til frit ophold.

Og denne: Regeringen har til hensigt at mangedoble Lokale og Anlægsfondens økonomiske grundlag for tilskud til opførelsen af idrætsanlæg. Fonden har de sidste årtier stået for en skelsættende fornyelse af idrættens faciliteter til både organiseret og selvorganiseret idræt. Men Fonden er stærkt begrænset i sin økonomiske gennemslagskraft i en anlægssektor, som årligt beløber sig til flere milliarder kroner.

Lokale og Anlægsfonden har vakt international opmærksomhed med sine ideer og støtte til havnebassiner og kunstfrosne skøjtebaner, åbne idrætshaller og vandkulturhuse, idrætslegepladser og lysløjper, gymnastikhuse og skaterfaciliteter og meget, meget mere.

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at regeringsgrundlaget slet ikke omtaler, at udlodningsloven, som er fundamentet i Kulturministeriets tilskud til idrætten, skal revideres i 2023. Den kommende revision imødeses med spænding i idrætten, og ændringer af loven kunne netop være afsæt for nogle af de reformer, regeringen generelt tilkendegiver, at den vil stå for.

Indtil 1998 var det sædvane, at skiftende kulturministre fremsatte omfattende idrætspolitiske redegørelser i Folketinget. Redegørelserne skabte overblik over ministrenes syn på idrættens udvikling, og gav grundlag for en omfattende debat mellem Folketingets partier. I de seneste 25 år har der været tavshed om visionerne for statens samlede idrætspolitik.

En afsluttende passus burde derfor være: Regeringen har til hensigt årligt at fremsætte en redegørelse for idrættens status i det danske samfund og angive de initiativer, situationen påkalder.

..

Publiceret i redigeret form på Idrætsmonitor den 19. december 2022

..

Illustration: Axel Bentzen: Billardspillere, 1918.

..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.