Ny bog on kronprinsens engagement i IOC rejser helt fundamentale forfat-ningsmæssige spørgsmål

 

Julian Olie: Running men

 

 

Det er vel almindeligt kendt, at den internationale olympiske komite (IOC) er kendetegnet ved et korrumperet miljø. Og det er vel også bredt anerkendt, at kronprinsens indtræden i selvsamme komite ikke har været den mest velgennemtænkte beslutning.

 

Men at det står så slemt til, som en ny bog af Lars Jørensen gør rede for, er på det nærmeste alarmerende.

 

Efter endt læsning sidder man tilbage med nogle helt fundamentale spørgsmål til det konstitutionelle monarki, nogle spørgsmål om, hvorvidt Kongehuset repræsenteret ved kronprinsen kan sidde anbefalinger fra regeringen overhørig, og hvorvidt Kongehuset kan føre sin egen politik i modstrid med den folkevalgte regerings politik.

 

Lars Jørgensens bog er yderst grundig og omhyggelig, og den bygger på en omfattende gennemgang af mediernes behandling af kronprinsens engagement i IOC – både det kronologiske forløb forud for kronprinsens kandidatur til komiteen, selve indtrædelsen i 2009 og efterfølgende genvalget i 2017. Undervejs får vi også belyst de politiske dilemmaer, kronprinsen har været stillet over for og ikke mindst, hvordan han ved flere lejligheder har handlet stik mod regeringens officielle politik. Bogen rummer samtidig en grundig gennemgang af alle de korruptionssager, som forskellige medlemmer af IOC er og har været involveret i – og det er ikke få.

 

Efter endt læsning sidder man tilbage med billedet af en kronprins, der personligt har insisteret på at engagere sig i IOC stik mod den gentagne rådgivning, han har fået fra regeringen – og på et tidspunkt endda stik mod anmodninger internt i Kongehuset om ikke at indtræde i komiteen. Samtidig står det klart, at kronprinsen er kommet i selskab med en personkreds, hvor korruption snarere er reglen end undtagelsen. Ikke mindre end 20 af komiteens medlemmer er på forskellig vis under anklage for korruption. Bogen tegner billedet af en kronprins, som har svært ved at orientere sig i det politiske landskab og de politiske konflikter, der er en fast integreret del af den olympiske historie – og måske endnu sværere ved at kommunikere med den danske offentlighed om disse spørgsmål.

 

Mest tydeligt har dilemmaet været, da han åbenlyst desavouerede den danske regerings aktive bestræbelser på at udelukke Rusland fra OL i Rio de Janeiro i 2016. Daværende kulturminister Bertel Haarder havde iværksat store bestræbelser på at samle opbakning til en appel fra alle sportsministre i EU om at udelukke Rusland på grund af det omfattende og systematiske dopingprogram, som den russiske stat havde iværksat og efterfølgende skjult. Men da det kom til en afstemning i IOC, stemte kronprinsen imod den danske regerings aktive bestræbelse.

 

I det omfang kronprinsen har ydet en indsats i det olympiske arbejde, kan det være vanskeligt at bedømme den, fordi IOC er så lukket. Men bogen gør det klart, at han ikke har bidraget til bekæmpelsen af korruption. Ved flere lejligheder har han endda – lidt kluntet – taget nogle af medlemmerne i forsvar. Ved sin indtræden erklærede han, at han ville prioritere en særlig indsats i forhold til at få flere – især børn og unge – til at dyrke idræt. Men da IOC arrangerede en konference i Finland om spørgsmålet, glimrede han ved sit fravær. Han foretrak at overvære en fodboldkamp ved VM i Sydafrika.

 

Når kornprinsen bevidst overhører den rådgivning og de anbefalinger, han får fra de demokratisk valgte institutioner i Danmark, stiller han selvsamme institutioner i et frygteligt dilemma. De er efterfølgende tvunget til at forsvare hans valg, selv om de er uenige eller bare ubekvemme. For hvis ikke de gjorde det, ville det åbenbare en uenighed mellem kongehus og Folketing og dermed udløse en forfatningskrise, som stort set ingen politikere er interesseret i endsige tør kaste sig ud i. En undsigelse af kronprinsens handlinger er derfor umulig. Hvis kronprinsen bevidst benytter sig af dette dilemma, trækker han ganske store veksler på den danske grundlov.

 

På denne blog giver vi hverken stjerner eller hjerter. Men vi kan give fem olympiske ringe til Lars Jørgensens bog.

 

 

Lars Jørgensen: Kronprins Frederik af Danmark – Konge af en anden verden. Books on demand, 312 sider. Pris: 279 kr., som e-bog: 129 kr.

 

 

1 thought on “Ny bog on kronprinsens engagement i IOC rejser helt fundamentale forfat-ningsmæssige spørgsmål

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.