Idrætten og Folketingets åbning

Folketingets åbning giver altid anledning til hektisk aktivitet hos interesseorganisationerne – således også i idrættens organisationer. Sender statsministeren i sin åbningstale nogle signaler, der kan have betydning for området, og rummer lovkataloget lovforslag, som vedrører området?

Begge dele er tilfældet i år.

 

Åbningstalen

Statsministeren har altid udvist en særlig forkærlighed for det frivillige foreningsarbejde, og det har de frivillige organisationer dygtigt forsøgt at drage nytte af. I sin åbningstale forsømte han heller ikke lejligheden til at pege på betydningen af foreningslivet – ”en kulturel grundpille i vort samfund” kaldte han foreningerne. I den forbindelse annoncerede han en strategi for at få flere med i foreningslivet, og at der vil blive afsat midler fra satspuljen hertil. Jeg har selv været med til at udarbejde indtil flere strategier og chartre for civilsamfundet uden det har haft den store betydning. Men det kan selvfølgelig ikke afvises, at det blive anderledes denne gang.

Idrætten bør imidlertid også være opmærksom på et andet punkt i statsministerens tale – et initiativ, som ikke direkte tager udgangspunkt i idrætten, men som kan få konsekvenser for idrætten. Statsministeren annoncerede udflytning af fleres statslige arbejdspladser. På idrætsområdet findes fem statslige institutioner, som i princippet kan blive berørt:

  • Team Danmark
  • Lokale & Anlægsfonden
  • Sport Event Danmark
  • Anti Doping Danmark og
  • Idrættens Analyseinstitut

Beslutning om hvilke institutioner, der skal flytte ud, er et kompliceret spil, som både involverer saglige overvejelser og mere ubestemmelige hensyn.

Aktuelt er tre af institutionerne – Team Danmark, Sport Event Danmark og Anti Doping Danmark – bosiddende i Idrættens Hus, som er ejet og drevet af DIF. Bofællesskabet er usundt. Statslige institutioner skal i princippet være uafhængige både af politiske hensyn og af interesseorganisationer. Det sidste er ikke tilfældet, når institutionerne bor i samme hus som den største interesseorganisation på området. Risikoen for en fælles ”ånd”, et kulturfællesskab og en fælles erfaringshorisont er udtalt, ligesom rekruttering af medarbejdere meget nemt kan blive et mere eller mindre lukket kredsløb på tværs af organisationerne.

En eventuel udflytning af disse tre institutioner vil være en alvorlig bet for DIF. En udflytning vil indebære et betydeligt indtægtstab for driften af Idrættens Hus. DIF vil derfor sætte mange kræfter ind for at modarbejde en eventuel udflytning af netop disse tre institutioner.

Team Danmarks formand er samtidig overborgmester i København, så han vil formentlig også være modstander af en udflytning af Team Danmark til provinsen. Men han vil ikke nødvendigvis være modstander af en anden placering i hovedstadsområdet – f.eks. i Københavns kommune – i forbindelse med planerne for et nyt nationalt eliteidrætscenter. Sagligt set kan der også være gode argumenter for at fastholde Team Danmark i hovedstaden tæt på forskning og uddannelsesinstitutioner.

Det samme er ikke nødvendigvis tilfældet med de øvrige statslige institutioner. De kan alle udføre deres arbejde med udgangspunkt i en hvilken som helst lokalitet uden at det nødvendigvis vil få negative konsekvenser.

 

Lovkataloget

Regeringens lovkatalog rummer i hvert fald to forslag, som har betydning for idrætten:

For det første vil beskæftigelsesministeren fremsætte forslag om ”Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nye regler om fradrag i forbindelse med frivilligt ulønnet arbejde)Forslaget skal udvide muligheden for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde fra 4 timer om ugen til 10-15 timer om ugen for modtagere af dagpenge, efterløn m.v. Forslaget har mildest talt været længe undervejs og har været modarbejdet af både embedsværket og fagforeningerne.

For det andet vil kulturministeren fremsætte forslag om ”Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (udlodningsloven)” . Forslaget er resultatet af en lang og kompliceret proces mellem idrættens organisationer, de øvrige beløbsmodtagere (DUF, oplysningsforbundene, handicaporganisationerne m.v.), organisationer, som gerne ville ind i varmen, forskellige ministerier, de politiske ordførere på området og forskellige ministre, som havde en forkærlighed for hestevæddeløbssporten. Forslaget vil give idrættens organisationer en særlig fortrinsret. De vil stort set være garanteret en fast indtjening stigende med prisniveauet i fremtiden. Næppe andre modtagere af statslige tilskud har samme privilegerede position.

Begge lovforslag er stort set ”klappet af”. Men der kan altid opstå uforudsete situationer, som skaber grus i maskineriet. De vil derfor blive fulgt til dørs af idrættens organisationer – og af nærværende blog.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.